Komin-specjalista.pl

Warunki korzystania, odpowiedzialności:

1. Dostępność i zawartość strony internetowej

Nie ponosimy odpowiedzialności za techniczną dostępność, aktualność, dokładność, kompletność i jakość informacji zawartych w tej witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany części lub całej witryny internetowej, bez wcześniejszego powiadomienia, dodać, usunąć lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe. Roszczenia, które odnoszą się do materiału lub spowodowane przez zastosowanie lub użycie informacji lub stosowania nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są wykluczone.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w sieci Internet, bezpośrednie lub pośrednie odnośniki do innych stron internetowych (zwłaszcza tzw. „Linki”) stron trzecich. Nie jesteśmy autorem dodatkowych linków ani analogicznych, podlinkowanych ofert internetowych. Ich zawartości nie są przez nas sprawdzane; w żaden sposób nie łączymy się z ich treścią ani ich nie dopuszczamy. Wykorzystanie linków lub też innych danych technicznych oraz treści zewnętrznych dokonywane jest wyłącznie na własne ryzyko. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z używania lub nieużywania treści tych obcych stron internetowych, nie jesteśmy odpowiedzialni.

2. Prawa autorskie, znaki towarowe i zastrzeżone

Teksty zawarte na tej stronie internetowej, obrazy, treści audiowizualne, a w szczególności układ i konstrukcja tej strony (komin-specjalista.pl) są chronione prawem autorskim. Nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż cele czysto prywatne, bez otrzymania naszej uprzedniej zgody lub zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Niedopuszczalne jest użytkowanie i prezentacja publiczna, każda inna forma dystrybucji kopii lub ingerowanie w treści niniejszej strony internetowej lub ich części. O ile ta strona zawiera podlegające ochronie znaki towarowe lub inne znaki, podlegają one przepisom stosownego prawa ochrony znaków towarowych oraz praw własności właściciela - bez ograniczeń.

3. Prywatność

w ramach korzystania z Serwisu gromadzone, przetwarzane lub używane są dane osobowe. Odbywa się to zgodnie z zapisami ustawy p ochronie danych osobowych oraz przepisów uzupełniających i przepisów o ochronie danych. Zakłada się, że podawane przez użytkowników dane osobowe lub firmowe (np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) podawane sa dobrowolnie. Ponieważ transmisja danych w Internecie nie jest całkowicie bezpieczna, nie można wykluczyć, że przesyłane dane zostaną bezprawnie przejęte lub zmienione przez strony trzecie.  W sprawach wymagających szczególnej poufności powinno się zatem skorzystać z innych środków przekazu.

4. Skuteczność Warunków korzystania i Zastrzeżeń

Powyższe warunki użytkowania i wyłączenia odpowiedzialności w nich zawarte są integralną częścią tej strony. Zachowują pełną, nieograniczoną ważność również w przypadku odwołania się do strony przez stronę trzecią. Jeśli części niniejszych Warunków lub Zastrzeżeń przestała być lub okaże się być nie zgodna z prawem, nie będzie miało to wpływu na ważność i obowiązywanie pozostałych zapisów. 

Prosimy o zapoznanie się również z obowiązującym Regulaminem sklepu komin-specjalista.pl.

 

Nasze produkty sprzedawane pod marką Technovis pochodzą od renomowanego niemieckiego producenta kominów stalowych.

Zakłady produkcyjne znajdują się w Polsce, Niemczech a sprzedaż prowadzona jest na całą Europę.

W Polsce Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest firma: 

 

Nice & Warm BV

 

Grassavanne 108
5658EV Eindhoven
Hollanda
Tel:  +31 38 240 00 22

 

Nr VAT: NL860015440B01

Nr rejestracji: 74756427