Przewody szczelne

Przewody kominowe do kotłów kondensacyjnych

Spaliny z kotłów kondensacyjnych są stosunkowo chłodne, ich temperatura zazwyczaj nie przekracza 120ºC. Kanały spalinowe muszą być przystosowane do pracy w nadciśnieniu.

Tradycyjne kotły grzewcze i kotły starego typu mogą być przyłączane do różnego rodzaju przewodów kominowych, także kominów ceglanych. W przypadku kotłów kondensacyjnych konieczne jest jednak zastosowanie dedykowanych, odpowiednio uszczelnionych (dostosowanych do pracy w nadciśnieniu), przewodów kwasoodpornych.

W przypadku kominów murowanych skraplająca się wilgoć może wnikać w ściany komina oraz przenikać do sąsiednich pomieszczeń. Powstałe w ten sposób wykwity są bardzo trudne do usunięcia.

Średnica komina musi być dobrana zgodnie z wymaganiami producenta. Nasze przewody koncentryczne służą także jako wkład do kominów tradycyjnych, dostosowując je do wymagań pracy z kotłem kondensacyjnym. NIE NALEŻY podłączać kotłów kondensacyjnych bezpośrednio do przewodów kominowych po kotłach atmosferycznych (kotłach z otwartą komorą spalania) ani jednocześnie z nimi.

HR ketel

Kocioł kondensacyjny

Kotły kondensacyjne wymagają podłączenia przewodami ze stali nierdzewnej, lub ze specjalnego tworzywa sztucznego. Preferowane jest zastosowanie sztywnych przewodów kominowych, prowadzonych samodzielnie, lub z wykorzystaniem istniejącego komina murowanego. Jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się zastosowanie giętkich kanałów spalinowych ze stali nierdzewnej lub specjalnego tworzywa.

Spaliny z nowoczesnych kotłów kondensacyjnych mają około 70°C (w niektórych nowych kotłach nawet 50°C). W praktyce oznacza to, że bardzo często osiągają one temperaturę punktu rosy i następuje skraplanie się zawartej w nich wilgoci. Przewody spalinowe muszą być wykonane tak, aby kondensat mógł swobodnie spływać i być odprowadzony specjalnym odprowadzeniem kondensatu. Kondensat ze spalin ma wysoką kwasowość (2 do 4 pH) i w negatywny sposób wpływa na stan przewodów kominowych, przyspieszając ich korozję. Trwałość materiałów, z których wykonane są przewody spalinowe do kotłów kondensacyjnych, wynosi około 20 lat, jednak ich stan należy regularnie kontrolować. Przewody spalinowe należy wymienić każdorazowo przy wymianie kotła gazowego.