Wkłady elastyczne

Montaż elastycznych rur spalinowych

Elastyczne rury spalinowe używane są do renowacji (naprawy) starych przewodów kominowych, oraz jako wkład do skręcających szybów kominowych.

 

Przed przystąpieniem do montażu należy na kilka dni otworzyć komin, zapewnić jego wietrzenie i upewnić się, że jest suchy. Dotyczy to zarówno nowych kominów murowanych, jak i starych konstrukcji, w których gromadziła się wilgoć ze spalin lub woda deszczowa wpadająca przez niezabezpieczony wylot komina.

Rurę elastyczną najłatwiej jest spuszczać do komina od góry. Opuszczanie kontroluje się dzięki zawieszeniu przewodu elastycznego na sznurze. 

Elastyczne rury spalinowe to doskonałe rozwiązanie w przypadku takich problemów, jak:

  • kondensacja w kominie murowanym,
  • zawilgocenie ścian komina,
  • plamy, wykwity sadzy,
  • występowaniem ciągu zwrotnego,
  • nieszczelne, uszkodzone przewody spalinowe,
  • naprawy po pożarze sadzy,
  • zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.

 

Sprzedawane przez nas elastyczne przewody spalinowe wykonane są jako dwuścienne - wewnętrzna warstwa rury jest. gładsza, dzięki czemu nie spada siła ciągu a jej materiał posiada wysoką odporność na Sprzedawane przez nas elastyczne przewody spalinowe wykonane są jako jednościenne, ich materiał posiada wysoką odporność na działanie kwaśnych kondensatów. działanie kwaśnych kondensatów. 
Pofałdowana ścianka zewnętrzna zapewnia wzmocnienie elastycznej rury oraz ochronę rury przez zgnieceniem.

Przewody elastyczne są przystosowane do pracy z piecami na gaz i olej opałowy w trybie suchym i mokrym, w podciśnieniu i nadciśnieniu nieprzekraczającym 200 Pa.
Uwaga: Opisywany produkt sprzedawany jest jako wykonany na zamówienie - rury ucinane są dla Państwa na zamówioną długość. Dlatego nie przyjmujemy zwrotów elastycznych rur/przewodów spalinowych.

Sprzedawane przez nas elastyczne przewody spalinowe wykonane są jako jednościenne, ich materiał posiada wysoką
odporność na działanie kwaśnych kondensatów.

Certifikaty

Wszystkie podawane wymiary, to wymiary wewnętrzne rur.

Elastic