Pozwolenie na komin zewnętrzny

Czy budowa komina zewnętrznego wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

 

1 stycznia 2017 weszło w życie wiele zmian ułatwiających inwestycje i remonty. Zniesiono w nim wymóg zgłaszania prac w wielu kategoriach. Opisane są one na stronie internetowej Ministerstwa:

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797510-p_1.htm#

Wspomniana wyżej strona wskazuje, że m.in.:

Ustawa wprowadza zwolnienie niektórych robót budowlanych z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – będzie to dotyczyło następujących inwestycji:
(...) remontu obiektów budowlanych, których budowa wymaga pozwolenia na budowę. Obecnie taki remont wymaga zgłoszenia. Nowelizacja przyjmuje, że zgłoszenia będą wymagały takie remonty, które dotyczą obiektów budowlanych innych niż budynki, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

 

W celu sprawdzenia, czy prace remontowe mieszczą się w podanych kategoriach powinieneś skorzystać z ustawy Prawo budowlane, która dostępna jest pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

W powyższej ustawie Prawo budowlane znajdziesz listę działań wymagających i niewymagających dokonywania zgłoszenia - w art. 29 i kolejnych.