Odpowiedni komin

Dobór komina

Dubbelwandig Inox kachelbuis

W każdym przypadku zalecamy kontakt z mistrzem kominiarskim. Został on powołany przez ustawodawcę i posiada odpowiednie kompetencje, aby doradzać w kwestii bezpieczeństwa instalacji odprowadzenia spalin. Zajmuje się on zarówno oceną projektów, jak i kontrolą dokumentacji, oraz wykonaniem instalacji spalinowych.

Dodatkowo dzięki swojemu wykształceniu i wieloletniej praktyce, może on służyć radą i pomocą w kwestii Twojego przyszłego kominka czy pieca. Być może wskaże on także dodatkowe możliwości, o których do tej pory nie myślałeś. Skorzystanie z takiej pomocy jest w Twoim interesie!

Odpowiednie kominy

Do podłączenia do pieców na paliwa stałe nadają się:

  • komin murowany,
  • komin trójwarstwowy z rurą wewnętrzną z szamotu,
  • dwuścienny komin ze stali szlachetnej z dopuszczeniem na paliwa stałe,
  • lekki komin spalinowy z dopuszczeniem na paliwa stałe.

Do podłączenia do pieców na gaz i olej:

  • z zamkniętą komorą spalania - przewody koncentryczne lub osobno powietrzne i spalinowe, stalowe, kwasoodporne, 
  • z otwartą komorą spalania - kominy stalowe kwasoodporne.

Średnica

Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe, oraz kominki z otwartym paleniskiem, lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m², mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego wymiary co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicę 0,15 m.

W przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego, oraz kominków o większym otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m lub średnica 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.

Piece na paliwo stałe posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14 x 0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m, oraz nie przyłączania więcej niż 3 pieców do danego przewodu. Piece usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego.