Zastosowanie rur koncentrycznych

Koncentryczne przewody spalinowe

Przewody koncentryczne przeznaczone są odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych oraz kotłów z zamkniętą komorą spalania (tzw. Turbo).

Koncentryczne przewody spalinowe (zwane również „przewody koncentryczne spalinowo-powietrzne”) zbudowane są z dwóch współosiowych rur i są przeznaczone do wyprowadzenia spalin przewodem wewnętrznym oraz doprowadzenia świeżego powietrza do spalania poprzez przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a wewnętrzną.

 Koncentryczny przewód spalinowy

Kondensacyjne kotły grzewcze oraz kotły z zamkniętą komorą spalania to urządzenia o wysokiej sprawności cieplnej. Ciepło ze spalania jest wykorzystywane w jak największym stopniu, dlatego też wyprowadzane spaliny posiadają stosunkowo niską temperaturę. Zastosowanie przewodów koncentrycznych wspomaga dodatkowo ich wydajność, ponieważ w przypadku takich przewodów ciepło ze spalin ogrzewa powietrze doprowadzane do komory spalania. Sprawność całego układu grzewczego wzrasta, co przyczynia się do redukcji kosztów ogrzewania.

Stosunkowo niska temperatura spalin sprzyja wykraplaniu się wilgoci (kondensatu) wewnątrz przewodów kominowych, dlatego konieczne jest stosowanie materiałów o wysokiej odporności na korozję.

Układy kominowe przeznaczone do pracy z kotłami o zamkniętej komorze spalania oraz Turbo, muszą być dopuszczone do pracy w nadciśnieniu (do 200 Pa) oraz posiadać odpowiednie uszczelnienia.

Taka konstrukcja komina zapewnia bezpieczne odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza, niezależnie od wielkości pomieszczenia w jakim znajduje się kocioł – kocioł nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzane przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:[(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) Rozdział 5 . § 175.1]. 

a) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

b) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.

W przypadku budynków produkcyjnych i magazynowych oraz hal sportowych i widowiskowych, nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku. Jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m a od ściany innego budynku z oknami, nie mniej niż 12 m a także jeżeli, wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

 

 

 

Koncentryczne - budowa