Zastosowanie rur koncentrycznych

Koncentryczne przewody spalinowe

Przewody koncentryczne przeznaczone są odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych oraz kotłów z zamkniętą komorą spalania (tzw. Turbo).

Koncentryczne przewody spalinowe (zwane również przewodami koncentrycznymi spalinowo-powietrznymi) zbudowane są z dwóch współosiowych rur i są przeznaczone do odprowadzania spalin przewodem wewnętrznym oraz doprowadzania świeżego powietrza do spalania poprzez przestrzeń pomiędzy rurą zewnętrzną a wewnętrzną.

 Koncentryczny przewód spalinowy

Kondensacyjne kotły grzewcze oraz kotły z zamkniętą komorą spalania to urządzenia o wysokiej sprawności cieplnej. Ciepło ze spalania jest wykorzystywane w możliwie największym stopniu, dlatego też odprowadzane spaliny posiadają stosunkowo niską temperaturę. Zastosowanie przewodów koncentrycznych dodatkowo wspomaga ich wydajność, ponieważ ciepło ze spalin ogrzewa powietrze doprowadzane do komory spalania. Sprawność całego układu grzewczego wzrasta, co przyczynia się do redukcji kosztów ogrzewania.

Stosunkowo niska temperatura spalin sprzyja skraplaniu się wilgoci (kondensatu) wewnątrz przewodów kominowych, dlatego konieczne jest zastosowanie materiałów o wysokiej odporności na korozję.

Układy kominowe przeznaczone do pracy z kotłami o zamkniętej komorze spalania oraz Turbo, muszą być dopuszczone do pracy w nadciśnieniu (do 200 Pa) oraz posiadać odpowiednie uszczelnienia.

Taka konstrukcja komina zapewnia bezpieczne odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza, niezależnie od wielkości pomieszczenia w jakim znajduje się kocioł – kocioł nie pobiera powietrza do spalania z pomieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indywidualne koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż: [(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) Rozdział 5. § 175.1]. 

a) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

b) 5 kW -  w pozostałych budynkach mieszkalnych.

W przypadku budynków produkcyjnych i magazynowych oraz hal sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których, przez zewnętrzną ścianę budynku, są wyprowadzane indywidualne koncentryczne przewody spalinowo-powietrzne lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe. Ma to zastosowanie jeżeli odległość danej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także gdy wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

Koncentryczne - budowa