130 - 200 mm

Rury koncentryczne 130 - 200 mm

Do urządzeń gazowych o zamkniętym spalaniu i temperaturze spalin do 600ºC. Wewnętrzna rura ma średnicę 130 mm, zewnętrzna rura 200 mm. Świeże powietrze jest zasysane z zewnątrz przez zewnętrzną rurę.

Dym i spaliny są odprowadzane na zewnątrz przez wewnętrzną rurę. Elementy można łatwo zsunąć. Są one połączone za pomocą opaski zaciskowej.Zaciski są zawarte! Brak pierścienia uszczelniającego, ponieważ jest to koncentryczny kanał podciśnienia.