Przez dach skośny

Wyprowadzenie komina dwuściennego przez dach

Oto film prezentujący jak zrealizować wyprowadzenie komina przez dach (prosimy włączyć polskie napisy):

 

Przejście przez strop drewniany

Miejsce styku między elementami kominowymi nie powinno być usytuowane w grubości stropu.

Przejście przez sufit podwieszany:

Przejście przez sufit podwieszany wymaga zachowania szczególnej ostrożności:
należy zwrócić uwagę na stabilność komina;
oraz zachować bezpieczną odległość od materiałów palnych;
uwzględnić reakcję sufitu podwieszanego na wysoką temperaturę;
oraz rozszerzanie komina pod wpływem gorąca.

W tym celu stosuje się części polecane przez producenta komina.

W przypadku sztywnych kominów izolowanych wszelkie zmiany gotowych elementów są zabronione.

                  

doorvoer door plafond

door houten vloer

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejście przez strop betonowy

UPrzy wykonywaniu stropów betonowych należy zadbać o wystarczającą ilość przestrzeni wokół komina, która umożliwi instalację specjalnych płyt izolujących przeciwpożarowych.

Przejście przez dach wymaga zastosowania płyty przeciwpożarowej.       

Rookkanaal door onbrandbaar plafond

 

kachelpijp door stenen vloer

 

 

 

 

 

 

Samodzielna konfiguracja